måndag 5 november 2007

Alla mina vänner blir bibliotekarier

Biblioteket, inför vilket vi måste känna oss ödmjuka och nyfikna, återskapar en oskuld hos oss för en stund. Bibliotekarier dras inte till sitt yrke på grund av något litteraturintresse. De söker en erotisk frizon. Bland böckerna distraheras sexualiteten, finfördelas till en polymorf perversitet, söt och god och med fingertoppskänsla.
Det är ett känt faktum att bibliotekarier är klumpiga människor. De slår ofta omkull saker, glömmer mjölken på spisen, sätter klänningen bak och fram eller ut och in, glömmer att byta trosor. Denna klumpighet är en sexuell strategi. Men det är inte bara bibliotekarier som besitter den, även några av dem som ofta besöker biblioteken utvecklar den.


Photek - Ni Ten Ichi Ryu (TeeBee remix)2 kommentarer:

bibliotekarin sa...

Ur Åslund, Ragnar: Ju fler vi är tillsammans. Modärn lekbok i erotik, s. 11f:

RUMMET

Ett bra grupparbetsrum bör ha en speciell atmosfär. Det duger inte med vilken miljö som helst.
Arbetsrum är inte bra, inte heller kök eller hall och absolut inte sovrum. Badrum är tänkbart endast i några specialfall av samlag under vatten.
Vardagsrum är acceptabelt, gillestuga förträffligt. Men idealet är biblioteket.
Till och med den mest oerfarne eller okänslige grips av en sällsam upphetsning, när han träder in i ett bibliotek. Hans lem styvnar, tungan känns torr och sträv, och han grips av en lätt yrsel. Hos kvinnan blir skötet fuktigt, andhämtningen blir märkbart snabbare, en viss aggressivitet gör sig märkbar.
Redan de offentliga biblioteken har i längden en upphetsande inverkan; de pensionsmässiga ungmör, som tjänstgör som funktionärer på dess institutioner, präglas av en dåsig kättja, som gör ett bisarrt intryck i den påtvungna stillheten och tystnaden. Man vet ännu inte varför just bibliotek har denna effekt, men vissa rön talar för att det rör sig om en fysisk snarare än en psykisk påverkan. I Die sexualpatologischen Probleme des Durchschnittsalters [s. 68 ff] ger Herbert Balmer ett flertal exempel på sådan betingning och drar för sin del slutsatsen, att det är bibliotekets speciella lukt som påverkar individerna i eggande riktning. Det är onödigt att här gå in på hans bevis för riktigheten av denna hypotes. Låt oss endast med Balmer konstatera att icke ens tio välmalda noshörningshorn torde uppväga doften av en inkunabel!

Pappa är flata sa...

Mmm...dåsig kättja